Diensten

We beschikken over een divers dienstenaanbod, verdeeld in drie segmenten:

Tussen de segmenten bestaat een hechte samenhang. Naast een gedegen kennis over groencertificeringen, is onze jarenlange ervaring met projectmanagement een bewezen succesfactor voor een soepele certificering van hoogwaardig duurzaam vastgoed. Een dergelijk certificeringstraject vereist een goede coördinatie van de werkzaamheden van partijen die erbij betrokken zijn, soms over een periode van jaren.

Die managementvaardigheid is eveneens nuttig bij TDD’s voor grote vastgoedportefeuilles waarbij in korte tijd een advies wordt verlangd. Dergelijke TDD’s vereisen een strakke planning, een ingespeeld team TDD-experts en een ervaren projectleider die hun bevindingen stroomlijnt tot een samenhangend en betrouwbaar advies.

De kennis die we tijdens TDD’s opdoen over kwaliteit, levensduur, kosten voor onderhoud en vervanging van bouw- en installatiedelen komt uitstekend van pas bij het maken van verantwoorde materiaalkeuzes bij de projecten die we managen.

Hetzelfde geldt voor onze unieke kennis en ervaring met groencertificeringen. Die expertise nemen we automatisch mee in onze projecten. Immers, gebruikers, beleggers, overheden en andere belanghebbenden hechten steeds meer waarde aan duurzaam vastgoed. En terecht.

Duurzaamheid

Projectmanagement

Technical Due Diligence