Blog

Hoe duurzaam is C2N?

Door Bertine van Brakel.

Tot nu toe hebben we nooit expliciet aandacht besteed aan de duurzaamheid van C2N, niet in de vorm van een gecommuniceerd duurzaamheidsbeleid, noch in de vorm van een of andere erkende MVO-score. Terwijl we nota bene jaarlijks door een gerenommeerd adviesbureau worden uitgenodigd deel te nemen in hun stakeholderpanel, waarin de vorderingen van het adviesbureau qua duurzaamheid worden besproken. Recente deelname aan het panel was voor ons een mooie aanleiding om schetsmatig in kaart te brengen hoe duurzaam we zelf zijn, niet zozeer in de sfeer van ‘meten is weten’, maar eerder door te inventariseren wat we tot nu hebben gedaan.

Sinds 2008 is de groene draad door onze dienstverlening het adviseren over duurzaam vastgoed. We zouden bij benadering kunnen becijferen hoeveel ton CO2 we voor onze klanten hebben gereduceerd, of hoeveel energie we hebben bespaard, maar we vinden dat te abstract. We communiceren liever concreet over het aantal behaalde BREEAM-certificaten waarbij wij betrokken zijn geweest: ruim 100 en het aantal blijft stijgen. Zie onze pagina met projectreferenties voor een representatief overzicht van duurzame projecten.

Om onze opdrachtgevers een breed dienstenpakket te kunnen bieden voegen we elk jaar een duurzaam adviesproduct toe aan ons palet. In 2016 hebben we GPR Gebouw en Well toegevoegd. Die trend zullen we zeker dit jaar voortzetten. Op onze dienstenpagina vindt u een actueel overzicht.

En verder? Na 10 jaar kantoor te hebben gehouden in een pand uit de negentiger jaren van de vorige eeuw, dat op geen enkele manier als duurzaam viel te kwalificeren zijn we in 2016 verhuisd naar een honderd jaar oude kantoorvilla op een steenworp afstand van het historisch centrum van Voorburg. Een ogenschijnlijk onlogische keuze voor een duurzaam adviesbureau. Maar schijn bedriegt. Een quick scan uitgevoerd op basis van BREEAM in Use resulteert in een Very Good score, hoofdzakelijk door energiebesparende maatregelen en de nabijheid van diverse OV-verbindingen op minder dan vijf minuten loopafstand, een park pal naast de deur, winkels en restaurants direct in de buurt. Kortom een levendige omgeving. Allemaal aspecten die BREEAM als duurzaam kwalificeert en door onze medewerkers en opdrachtgevers worden gewaardeerd.

Eind 2015 hebben we het grootste gedeelte van ons wagenpark vervangen door hybride auto’s. Op ons parkeerterrein hebben we 3 laadpunten, en direct in de omgeving nog eens 2 stuks. Hoeveel we daarmee aan CO2 hebben gereduceerd moeten we nog uitrekenen.

Onze medewerkers zijn de kracht van onze onderneming. Zij leveren waardevolle duurzame adviezen aan onze opdrachtgevers. We doen ons best onze mensen professioneel te boeien met uitdagende projecten en ze te binden met goede arbeidsvoorwaarden, een goede werksfeer en prettige werkomgeving. We houden jaarlijks met iedereen een beoordelingsgesprek en een POP-gesprek waarin naast het functioneren van de medewerkers andere zaken aan bod komen zoals tevredenheid, balans tussen werk en privé. Voor ons hebben deze maatregelen te maken met goed werkgeverschap, niet zozeer met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar dat is onze bescheiden mening.

Dit overdenkende zou het niet verkeerd zijn onze daden om te zetten in woorden, een keer een start te maken met het opstellen van een MVO-beleid met als afgeleide een duurzaamheidsverslag. Welke indicatoren we gaan gebruiken is een punt van aandacht, want zoals Einstein ooit opmerkte: ‘niet alles wat je kunt meten is belangrijk. En niet alles wat je niet kunt meten is onbelangrijk’.

Overzicht