Duurzaamheid

Duurzaam vastgoed is niet langer vrijblijvend.

Het Parijsakkoord, het Energieakkoord en het aanstaande Klimaatakkoord dwingen de vastgoedsector tot duurzame maatregelen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie.  Er spelen ook andere krachten. Denk bijvoorbeeld aan institutionele beleggers die duurzaamheid als selectiecriterium hanteren voor hun (vastgoed)investeringen. En niet in de laatste plaats de burger die waarde hecht aan een duurzame woning en een duurzame werkomgeving,

Afhankelijk van uw wensen kunnen we u op verschillende manieren ondersteunen bij het verduurzamen van uw vastgoed. Een paar voorbeelden: