BREEAM-NL IN-USE

Meer dan negentig procent van de gebouwen is bestaand. Hoe meet je de duurzaamheid daarvan? En hoe kun je daar op een efficiënte manier aantoonbaar verbetering in aanbrengen? 

Om op die vragen antwoord te geven is BREEAM in Use (BiU) ontwikkeld. Het is een laagdrempelig instrument voor het periodiek meten en verbeteren van duurzaamheid van bestaand vastgoed, ongeacht de leeftijd ervan.

De methode kent drie onderdelen:

U bent niet verplicht om alle onderdelen te meten of te certificeren.

Dutch Green Building Council heeft de methode vastgelegd in een officieel erkende BiU-beoordelingsrichtlijn. Hierin is beschreven hoe het certificeringstraject verloopt, wie wat moet doen, en wat de (duurzame) eisen (=credits) zijn. Hoe meer credits zijn behaald, des te hoger de uiteindelijke BiU score – oplopend van een tot vijf sterren, van duurzaam tot zeer duurzaam. Een BIU-certificaat is drie jaar geldig, waarna het opnieuw moet worden aangevraagd.

BiU is vooral bedoeld om zelf mee aan de slag te gaan. Mocht u toch behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunnen we dat leveren door:

Een BiU-certificering wordt ook geaccepteerd als volwaardige bewijslast voor vastgoed dat onder een Energie-audit verplichting valt.

Meer weten? Lizette van Zuilen (06-8344 3363) of Ruud Sprock (06-1099 4694) vertellen u graag meer.