LEED

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) is ontwikkeld door de United States Green Building Council (USGBC). In ons land komt een gebouw met een LEED-certificaat gewoon in aanmerking voor een MIA en/of Vamil-subsidie.

U kunt ons inschakelen voor:

LEED kent 110 duurzaamheidspunten verdeeld over 6 categorieën. Het aantal behaalde punten is maatgevend voor de uiteindelijke LEED-score: Certified, Silver, Gold of Platinum. Voor het behalen van een punt gelden eisen die zijn vastgelegd in een door USGBC opgestelde handleiding, die is geënt op de Amerikaanse bouwpraktijk en bouwregelgeving. Certificeren volgens LEED voor projecten buiten de VS is mogelijk, maar dan moet men wel aantonen dat men voldoet aan de Amerikaanse ASHREA normen. En alle bewijslast moet in het Engels worden aangeleverd. Dit vereist de nodige detailkennis van de Amerikaanse normen en de Engelse taal. Wij hebben die expertise in huis.

Meer weten over onze ervaringen met LEED en wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Edwin van Eeckhoven van ons bureau (06-5499 4777).