WELL

Groencertificaten zoals BREEAM en LEED leggen de focus op de milieu-impact van een gebouw, minder op het welzijn van de gebruikers.

Om hieraan meer aandacht te besteden is WELL ontwikkeld. Deze relatief nieuwe certificeringsmethode bevordert de gezondheid en welbevinden van mensen die in een gebouw werken of wonen. In augustus 2018 is de nieuwe beoordelingsrichtlijn WELL versie 2 uitgebracht. Deze versie kent 112 criteria onderverdeeld in de categorieën water, thermisch comfort, geluid, materialen, voeding, licht, fitness, comfort, geestelijk welzijn, lokale gemeenschap, plus 5 additionele innovatie-credits.

De categorieën maken duidelijk dat het niet gaat om het gebouw alleen, maar in belangrijke mate ook om maatregelen die de gebruiker moet nemen. Toch kan het één niet zonder de ander. Zo is het belangrijk dat de gebouweigenaar een casco levert dat voldoet aan de minimum eisen die WELL stelt. Indien hij tevens (een gedeelte van) de huurdersinrichting verzorgt, dient hij rekening te houden met de WELL-eisen die voor de gebruiker gelden. Dit vereist kennis over duurzaamheidsaspecten die buiten het vakgebied van de vastgoedsector vallen.

C2N heeft die kennis in huis. We beschikken als een van de eerste Nederlandse bureaus over gecertificeerd WELL adviseurs die u met raad en daad kunnen bijstaan met:

Meer weten over onze ervaringen met WELL en wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Indre Pazusyte (06 – 2875 34 63) of met Wytze Boekhout (06 – 4164 08 73) van ons bureau.