WELL

Groencertificaten zoals BREEAM en LEED leggen de focus op de milieu-impact van een gebouw, minder op het welzijn van de gebruikers. Om hieraan meer aandacht te besteden is WELL ontwikkeld. Deze relatief nieuwe certificeringsmethode bevordert de gezondheid en welbevinden van mensen die in een gebouw werken of wonen. De methode kent in totaal 102 duurzaamheidscriteria verdeeld over de categorieën lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geestelijk welzijn. In augustus 2018 is de nieuwe beoordelingsrichtlijn WELL versie 2 uitgekomen. Deze versie kent 112 duurzaamheidscriteria plus 5 innovaties verdeeld over de aangegeven categorieën. Echter de bestaande categorieën zijn uitgebreid met thermisch comfort, geluid, materialen, gemeenschap en additioneel innovaties.

Hoe meer criteria worden behaald, hoe hoger de eindscore. De categorieën maken duidelijk dat het niet gaat om het gebouw alleen, maar veel meer maatregelen die de gebruiker moet nemen. Toch kan het één niet zonder de ander. Zo is het belangrijk dat de gebouweigenaar een casco levert dat voldoet aan de minimum eisen die WELL stelt. Indien hij tevens (een gedeelte van) de huurdersinrichting verzorgt, dient hij rekening te houden met de WELL-eisen die voor de gebruiker gelden. Dit vereist kennis over duurzaamheidsaspecten die buiten het kennisgebied van de vastgoedsector liggen.

C2N beschikt als een van de eerste bureaus in Nederland over een WELL adviseur die u met raad en daad kan bijstaan met:

Meer weten over onze ervaringen met WELL en wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Indre Pazusyte (085-273 7490) van ons bureau.