Energie-audit EED

Vanaf 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn EED van kracht. Onderdeel van de richtlijn is het verplicht vierjaarlijks uitvoeren van een energie-audit door grote ondernemingen. Sinds begin 2019 controleert het bevoegd gezag strenger op naleving van deze verplichting.

Een onderneming is audit-plichtig indien het meer dan 250 fte in dienst heeft, of een jaaromzet heeft van € 50 miljoen of meer én jaarlijks balanstotaal heeft van € 43 miljoen. Een onderneming is vrijgesteld van de audit indien het deelneemt aan een Meerjarenafspraak energie efficiency of in het bezit is van een ISO-gecertificeerd energiemanagement- of milieubeheerssysteem.

Het doel van de energie-audit is het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer energiebesparende maatregelen te treffen, zowel proces- als gebouwgebonden. In de praktijk raakt daarmee de energie-audit zowel huurders als verhuurders van vastgoed. Dit is terug te vinden in de opzet van de audit-rapportage die ten minste moet bevatten:
– De energiebalans van gebouwen, faciliteiten en processen.
– Het brandstofverbruik van eigen transport en zakelijk vervoer.
– Het belastingsprofiel van elektriciteit, indien beschikbaar.
– De invloedsfactoren op het energieverbruik.
– Een lijst van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Om voor toetsing en acceptatie in aanmerking te komen stelt het bevoegd gezag stringente eisen aan omvang, inhoud en diepgang van de audit-rapportage.

Indien u als onderneming geen of weinig ervaring heeft met de energie-audit kunnen we u daarin ondersteunen. Hetzelfde geldt voor vastgoedeigenaren die door huurders gevraagd worden gebouwinformatie aan te leveren voor de energie-audit.

Wilt u meer weten hoe we u hierin kunnen adviseren? Neem dan contact op het Hans van Brakel (06 – 413 99 928) van ons bureau.