Meten vastgoedprestaties

Kan Big data en the Internet of Things een effectieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van uw vastgoed? Dat kan. Met Nuuka, een building process analytics platform speciaal ontwikkeld voor vastgoed in de profit- en de non-profit sector. Nuuka helpt u bij het verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat, het reduceren van energieverbruik en het monitoren van overige duurzame aspecten zoals waterverbruik, afvalstromen en CO2-emissies.

Nuuka verzamelt real-time gegevens van meet- en regeltechniek voor klimaatinstallaties, verlichtinginstallaties en overige databronnen binnen een gebouw, zoals aanwezigheidsdetectie en toegangscontrolesystemen. Nuuka communiceert met elk apparaat, ongeacht fabrikaat en type. Het inlezen van gegevens van externe bronnen zoals nutsbedrijven en afvalinzamelaars behoort tot de mogelijkheden.

Voor integratie en opslag van die gegevens gebruikt Nuuka een beveiligde database-omgeving die voldoet aan strenge EU-regelgeving qua privacy en beveiliging. U bepaalt zelf wie toegang krijgt tot uw gegevens, en tot welk detailniveau.

Nuuka analyseert en rapporteert onder andere over:

De rapportages zijn toegesneden op de informatiebehoefte van de Nuuka-gebruiker. Bent u bijvoorbeeld als duurzaamheidsmanager verantwoordelijk voor het aanleveren van data aan GRESB en GRI over een of meerdere vastgoedportefeuilles? Dan genereert Nuuka die gegevens in het gewenste format, compleet met een initiële betrouwbaarheidscheck.

Of bent u verantwoordelijk voor het analyseren en verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van het vastgoed? Nuuka levert precies die informatie, real-time, cijfermatig en visueel, zodat u kunt zien of bepaalde kpi’s zijn behaald, of drempelwaardes worden overschreden die aanleiding geven tot bijstuurmaatregelen.

Bent u juist verantwoordelijk voor de correcte werking van de gebouwinstallaties? Nuuka toont u hoe de installaties functioneren en waar zich problemen voordoen met installatiecomponenten.

Of u bent een huurder die real-time inzicht wil hebben in de kwaliteit van het binnenklimaat van het gehuurde? Geen enkel probleem. Met Nuuka kunt u zelfs de Carbon Footprint van de door u gebruikte vastgoedmeters becijferen.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van rapportages. Flexibele maatwerkoplossingen altijd mogelijk. Meer weten over de kracht van Nuuka? Zie de website www.nuukasolutions.com of neem contact op met Edwin van Eeckhoven (06-5499 4777) van ons bureau. C2N is partner van Nuuka.