Projectmanagement

Een project tot een goed einde brengen (binnen de kaders budget, planning en kwaliteit,) vergt meer dan op de winkel passen in het vertrouwen dat het allemaal goed komt. 

Een project succesvol managen betekent actief sturen, anticiperen op wat er komen gaat, flexibel inspelen op wat niet was voorzien, het projectteam dusdanig motiveren dat het een resultaat levert waarmee de opdrachtgever meer dan tevreden is. En heel belangrijk: de opdrachtgever goed op de hoogte houden zodat hij tijdig besluiten kan nemen. Dat is precies onze aanpak.

Die aanpak is altijd maatwerk, want elke opdrachtgever is uniek en elk project is uniek. Om dat maatwerk goed vorm te geven doorlopen we vier stappen, hieronder in hoofdlijnen benoemd.

Projectdefinitie: bepalen wat het project inhoudt, wat er deel van uit maakt en wat juist niet. Vastleggen van de projectkaders qua geld, tijd en kwaliteit.

Voorbereiding: hoe gaan we het project faseren? Waar liggen de prioriteiten? Welke inkoopstrategie staat de opdrachtgever voor ogen? Hoe gaan we het projectteam inrichten? Wanneer heeft de opdrachtgever informatie nodig -en in welke vorm? Welke instrumenten zetten we in voor de bewaking van het budget, de planning en de kwaliteit? De antwoorden op die vragen brengen we in kaart. Dit vormt het draaiboek voor het behalen van het gewenste projectresultaat.

Ontwerp & Uitvoering: zorgen dat het project op tijd de nodige (deel)producten levert, met als einddoel een projectresultaat volledig in overeenstemming met de projectdefinitie. Actief projectmanagement is hier de doorslaggevende succesfactor. 

Afsluiting: zorgen dat restpunten zijn afgehandeld en de opdrachtgever beschikt over een compleet gebouwdossier.

Meer weten? Hans van Brakel (06 – 41 39 99 28) en Edwin van Eeckhoven (06 -54 99 47 77) vertellen u graag meer.