Kernwaarden C2N

Kernwaarden – het DNA van onze organisatie.

Gedreven – we halen het beste uit onszelf om hoogwaardig maatwerk te leveren. We begrijpen dat de dynamiek van de vastgoedsector snelheid en aanpassingsvermogen verlangt. We spelen daarop in door gedreven, initiatiefrijk en oplossingsgericht te handelen, zonder consessies te doen aan de kwaliteit van ons advieswerk. 

Relatiegericht – een goede en open verstandhouding is essentieel voor de samenwerking met onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden. We zijn gewend te acteren binnen een internationale projectomgeving. We zijn onbevooroordeeld en werken respectvol samen met de mensen die anders zijn dan wij. 

Integer – we zijn onafhankelijk, eerlijk, transparant en respecteren de wet. We hebben geen dubbele agenda. De gerechtigde belangen van onze opdrachtgevers, medewerkers en overige belanghebbenden staan centraal.

Professioneel – qua kennis en expertise behoren we tot de top van ons vakgebied. We stellen de juiste doelen en prioriteiten om het gewenste resultaat te behalen. We reageren voortvarend en adequaat op onvoorziene omstandigheden. We zijn flexibel waar het kan en gestructureerd waar het moet. We denken in oplossingen, niet in problemen.