DE KLANDERIJ

Het markante winkelcentrum De Klanderij in het centrum van Enschede vervult een regiofunctie. Het totaal vloeroppervlak bedraagt circa 23.000 m2 verdeeld over 52 winkelunits, overdekte passages met een centrale food-court en expeditiezones. In opdracht van TA Europe heeft C2N een volledige TDD uitgevoerd op het gehele winkelcentrum, met inbegrip van de verhuurde winkelunits.

De werkzaamheden betroffen een gedetailleerde technische aankoopinspectie (TDD) van alle onderdelen van het winkelcentrum: constructief, bouwkundig, gebouwgebonden installaties alle in het winkelcentrum aanwezige huurdersvoorzieningen.

Terug naar Projecten

c150039_2c150039_3

Details

Project:
De Klanderij
Locatie:
Enschede
Opdrachtgever:
TA Europe
Segment:
Retail
BVO:
23.000 m2
Rol C2N:
Technical Due Diligence